solar-plant-PADS7DX.jpg

Sunnas ambition är att öka mängden solel i energisystemet 

Solar Panel

Vi utvecklar & äger
storskalig solkraft i Norden

Storskalig solkraft

Långsiktigt ägande

Starka Kapitalpartners

Pressmeddelande